‘Grenswachter’; Strooi-illustratie voor ‘Tsjip/Letteren’, tijdschrift voor literaire, culturele en kunstzinnige vorming | Uitgeverij ThiemeMeulenhoff | jaargang 13 No. 2, 2003

Grenswachter

Strooi-illustratie voor ‘Tsjip/Letteren’, tijdschrift voor literaire, culturele en kunstzinnige vorming | Uitgeverij ThiemeMeulenhoff | jaargang 13 No. 2, 2003

5/12